STOCKHOLM BEHÖVER FLER FISKPINNEPENDLARE

SÅ SKA FLER LOCKAS ATT SORTERA SINA MATRESTER

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige som kan återvinnas till biogas och biogödsel. Tyvärr hamnar det mesta bland de vanliga soporna och går därmed upp i rök. Stockholmarna är inga undantag utan återvinner bara en fjärdedel av sina matrester. Därför gör länets kommuner en långsiktig satsning för att få fler att slänga bananskal och kaffesump där de gör bäst nytta.

Sverige har ett miljömål att minst hälften av landets matavfall ska behandlas biologiskt 2020. Av den mat som återvinns blir det både biogas och biogödsel som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Biogas är ett giftfritt bränsle som ger oss renare luft och biogödsel ersätter fossilt konstgödsel på svenska bönders odlingar. – Det är ju jättebra att någons potatisskal kan bli biogödsel som jag kan gödsla vete med som kan bli någon annans pannkaka, säger bonden Lucas Wall i Gurresta, 5 mil norr om T-centralen. Med den här satsningen från Stockholms kommuner hoppas man få fler som vill låta sina matrester jobba för ett bättre klimat i regionen. På www.sorteramatresten.se kan du läsa mer om kampanjen som just nu syns på bussar och hörs i radio.

visste du att…

… en biogasbuss kan åka 160 000 mil, ungefär fyra varv runt jorden, om alla 2 269 060 stockholmare lägger sina bananskal i matavfallsinsamlingen under ett år?

… var fjärde matkasse som bärs hem slängs?

… 40 % av det som hamnar i soppåsen kan återvinnas?

… tio kilo matavfall ger biogas motsvarande en liter bensin?

… en biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73 %?

… en familjs potatisskal från sex middagar räcker för biogödsel till potatisodling av en påse chips?

Källor: SCB, Naturskyddsföreningen, Avfall Sverige och IVL Svenska miljöinstitutet.

pressmaterial

Här nedan finns pressrelease, foton, illustrationer och filmer fritt för publicering.

Pressansvariga

Alexandra Fleetwood
Pressansvarig Stockholm Vatten och Avfall
073-914 20 05
alexandra.fleetwood@svoa.se

Marita Söderqvist
Enhetschef Matavfall Stockholm Vatten och Avfall
marita.soderqvist@svoa.se

Om sorteramatresten

Enligt det nationella målet ska vi senast år 2020 sortera ut 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger för att behandla det biologiskt.

Den här sidan är en del av en informationskampanj från Stockholms läns kommuner, som syftar till att få fler att sortera ut sina matrester.

HÄR ÄR VI SOM SAMARBETAR FÖR ATT KLIMATET SKA BLI BÄTTRE: