sorteramatresten

Få fler att göra som du

Ditt bananskal kan bidra till renare luft

Nu kan de flesta stockholmare lämna sina bananskal, pizzarester, potatisskal och andra matrester till återvinning. 25 av Stockholms läns 26 kommuner erbjuder idag
en separat matavfallsinsamling. Men de insamlade mängderna är fortfarande låga. Idag källsorteras bara en fjärdedel av stockholmarnas matavfall. Det nationella målet 2018 är 50 procent. Det innebär att vi måste fördubbla mängden insamlade matrester inom ett år.

– Vissa kommuner i länet har erbjudit sina invånare separat insamling av matavfall sedan 1990-talet. Andra kommuner har nyligen startat eller står i startgroparna, säger Frida Palander, Roslagsvatten AB. Fler stockholmare måste börja sortera sitt matavfall för att vi ska kunna nå det nationella målet. Därför gör Stockholms läns kommuner en gemensam kraftsamling som ska uppmuntra stockholmarna att källsortera matavfall.

Kraftsamlingen består av kampanjen ”sorteramatresten.se” som informerar om hur man på ett enkelt sätt kan sätta igång att källsortera matavfall.

Idag samlar Stockholms kommuner in drygt 50 000 ton matavfall. Matavfall som återvinns till biogas och biogödsel. Biogas är ett giftfritt bränsle för bilar och bussar som ger oss renare luft. Biogödsel ersätter konstgödsel och sprids ut på våra åkermarker.
Av tio ton matrester produceras biogas som räcker till en personbil under ett helt år (1500 mil) och biogödsel till 1 hektar åkermark.
Om vi lämnar våra bananskal till återvinning förbättrar vi vår miljö och får en renare luft och åkermarker.

Kvaliteten och mängden insamlat matavfall varierar mellan Stockholms kommuner. De flesta får in bra kvalitet på matavfallet, men för små mängder. Andra kommuner får in stora felsorterade mängder, där matavfallet är blandat med hushållssopor och grovsopor och därför går till förbränning istället för återvinning. Generellt sett är de som bor i villa bättre på att källsortera sitt matavfall jämfört med boende i flerbostadshus.

Stockholms läns kommuner gör en gemensam satsning för att informera om källsortering av matavfall. Kommunerna som deltar i kampanjen är:
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker tillsammans med de kommunägda avfallsbolagen i Stockholms län.
Under 2018 kommer även Norrtälje börja med matavfallsinsamling och delta i kampanjen.

För mer information och/eller beställning av bilder, kontakta: Frida Palander, verksamhetsutvecklare, Roslagsvatten AB, tel 08-54083523, frida.palander@roslagsvatten.se

Läs mer på sorteramatresten.se

KOM IGÅNG TIPS:
Om du bor i flerfamiljshus och din fastighet inte har källsortering av matavfall, vänder du dig till fastighetsägaren eller din styrelse med önskemål om att börja med matavfallssortering. Tala gärna med dina grannar så att ni är fler som framför detta önskemål.

Om du bor i villa hittar du information via länkar på sorteramatresten.se.

Visste du att:
• 10 kilo matavfall ger biogas som motsvarar 1 liter bensin.
• En biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73%.
• Nästan 40% av innehållet i en vanlig soppåse är matavfall som hade kunnat sorteras och återvunnits.
• En påse matavfall (vikt 2 kg) ger kväve från biogödseln som räcker till för att odla havre till ca 18 portioner havregrynsgröt.
• Det som är kvar i rötningstanken sedan man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande flytande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel som har ett fossilt ursprung. Vi får ett kretslopp både på energi till fordon och på näringsämnen till grödor.
• Regeringens miljömål är att minst hälften av Sveriges matavfall ska behandlas biologiskt år 2018. Minst 50% ska sorteras ut från hushåll, storkök, butiker och restauranger samt behandlas så att växtnäring kan tas tillvara. Dessutom ska minst 40% av matavfallet behandlas så att även energi kan tas tillvara.
• Ca 35% av alla matrester slängs i onödan. Köp därför inte mer mat än du äter upp.

Tidigare pressmeddelande

Nu går Stockholms läns kommuner ihop i en gemensam kraftansträngning för miljön. Satsningen innebär en omfattande kampanj som ska informera länets invånare om matavfallssortering. Målet är att fler ska börja sortera ut sina matrester, vilket i sin tur kommer leda till minskade utsläpp av växthusgaser.

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Matrester innehåller energi, och när de kastas tillsammans med de vanliga soporna går den energin upp i rök.   

Om vi istället sorterar ut matavfallet kan energin tas omhand och bli till biogas, som i sin tur fungerar som bränsle för till exempel bussar, taxibilar och sopbilar. Biogas har lägre miljöpåverkan och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. I processen där matresterna blir till biogas bildas även biogödsel, som kan användas i jordbruken vid odling av ny mat.

Det nationella målet är att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018, och för att målet ska kunna nås behöver fler vara med och bidra. Därför genomför 25 av Stockholms läns kommuner nu en stor satsning som går ut på att informera invånarna om hur matavfallssortering fungerar, varför det är så viktigt och hur man själv kan komma igång.

”Sortera matresten” är en informationskampanj som kommer synas och höras runt om i Stockholms län under ett par veckor varje år. Kampanjen går ut på att fånga uppmärksamhet, väcka nyfikenhet och slutligen informera mottagaren om det bakomliggande budskapet – att det är viktigt att sortera ut våra matrester och att alla kan vara med och bidra.

Kampanjen består av en webbplats, tre reklamfilmer, två radiojinglar samt skyltar som ska sitta i kollektivtrafiken. Utöver det kommer kommunerna själva jobba med att sprida budskapet på en lokal nivå.

För mer information, kontakta kampanjens pressansvariga.


Pressansvariga

Frida Palander
Verksamhetsutvecklare på Roslagsvatten AB
08-540 835 23
frida.palander@roslagsvatten.se

Beatrice Tjärnhell
Projektledare kommunikation på SÖRAB
08-505 804 05
beatrice.tjarnhell@sorab.se