sorteramatresten

Få fler att göra som du

Samarbete för framtiden

Nu går Stockholms läns kommuner ihop i en gemensam kraftansträngning för miljön. Satsningen innebär en omfattande kampanj som ska informera länets invånare om matavfallssortering. Målet är att fler ska börja sortera ut sina matrester, vilket i sin tur kommer leda till minskade utsläpp av växthusgaser.

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Matrester innehåller energi, och när de kastas tillsammans med de vanliga soporna går den energin upp i rök.   

Om vi istället sorterar ut matavfallet kan energin tas omhand och bli till biogas, som i sin tur fungerar som bränsle för till exempel bussar, taxibilar och sopbilar. Biogas har lägre miljöpåverkan och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. I processen där matresterna blir till biogas bildas även biogödsel, som kan användas i jordbruken vid odling av ny mat.

Det nationella målet är att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018, och för att målet ska kunna nås behöver fler vara med och bidra. Därför genomför 25 av Stockholms läns kommuner nu en stor satsning som går ut på att informera invånarna om hur matavfallssortering fungerar, varför det är så viktigt och hur man själv kan komma igång.

”Sortera matresten” är en informationskampanj som kommer synas runt om i Stockholms län under vecka 41 och 42, alltså 10 till 23 oktober. Kampanjen går ut på att fånga uppmärksamhet, väcka nyfikenhet och slutligen informera mottagaren om det bakomliggande budskapet – att det är viktigt att sortera ut våra matrester och att alla kan vara med och bidra.

Kampanjen består av en webbplats, tre reklamfilmer som kommer gå på regional-TV samt skyltar som ska sitta i kollektivtrafiken. Utöver det kommer kommunerna själva jobba med att sprida budskapet på en lokal nivå.

För mer information, kontakta kampanjens pressansvariga.


Pressansvariga

Frida Palander
Avfallsingenjör på Ekerö kommun
073-660 40 35
frida.palander@ekero.se

Teresa Frykman
Chef för planering och kommunikation på SÖRAB
08-505 804 04
teresa.frykman@sorab.se